jpg
Business China

De sleutelfactoren voor het succes van Chinees-buitenlandse joint ventures

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com
Als een bedrijfsmodel succesvol moet zijn, moet er enige overeenstemming zijn. Wat zijn de sleutelfactoren voor een succesvol bedrijfsmodel voor joint ventures ? Integriteit is de hoeksteen van de hele samenleving en de basis voor het succes van de joint venture. Er zijn verschillende sleutelfactoren voor succes.

1. Maak een effectief distributiemechanisme
Het effectieve winstdelingsmechanisme is de eerste sleutelfactor voor het succes van de joint venture en speelt een onvervangbare rol bij de constructie van het bedrijfsmodel van de joint venture. Het kan het initiatief, het enthousiasme en de creativiteit van alle mensen in de joint venture stimuleren.

Het zogenaamde mechanisme voor de effectieve verdeling van winst is om voordelen eerlijk, redelijk en wetenschappelijk te kunnen verdelen. Om de effectiviteit van het mechanisme voor de toerekening van voordelen van de joint venture te meten, moeten de volgende factoren worden onderzocht.

De eerste is of dit mechanisme bevorderlijk is voor het stimuleren van het enthousiasme, het initiatief en de creativiteit van alle leden van de joint venture?

De tweede is of dit type mechanisme voor rentedistributie de sociale waarden van 'mensgericht' kan weerspiegelen, of het relatief eerlijk en rechtvaardig kan zijn?

De derde is of dit soort mechanisme voor belangenverdeling bepleit en legitieme concurrentie aanmoedigt?

2. Stel een strikte structuur van corporate governance op
Hoe de corporate-governancestructuur verbeteren? In overeenstemming met de vereisten van het moderne bedrijfssysteem, moeten we de verantwoordelijkheden van de aandeelhoudersvergadering, de raad van bestuur, de raad van toezichthouders en managementmanagers standaardiseren en het tewerkstellingssysteem van bedrijfsleiders verbeteren. De raad van bestuur bepaalt de raad van bestuur en de raad van bestuur van de raad van toezichthouders, de raad van bestuur kiest voor de leiding van de directie en de directie maakt gebruik van de mensenrechten.

Volgens de eis van een modern bedrijfssysteem zou het perfectioneren van de corporate-governancestructuur van een joint venture verschillende praktische problemen moeten oplossen.

Een daarvan is ervoor zorgen dat het eigendom aanwezig is. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het vormen van effectief ondernemingsbestuur. Het is moeilijk om het abnormale gedrag van de andere deelnemers aan de joint venture te vermijden zonder de prikkel en terughoudendheid van de eigenaar, en de eigen rechten en belangen van de eigenaar kunnen niet worden gegarandeerd.

De tweede is om de rechten en verantwoordelijkheden van de aandeelhoudersvergadering, raad van bestuur, raad van toezichthouders en het management van de joint venture te standaardiseren. Aandeelhouders geven de exploitatie van de joint venture niet rechtstreeks aan de algemeen directeur, maar vertrouwen de onderneming toe aan de raad van bestuur met beslissingsbevoegdheid en toezichtsbevoegdheid. De raad van bestuur wordt toevertrouwd door investeerders, waarvan de hoofdverantwoordelijkheid is om de langetermijnbelangen van de onderneming te verzekeren. De belangrijkste functie van het bedrijf is om het topmanagement van het bedrijf te benoemen en te vervangen, strategische beslissingen te nemen, het werk van het management te controleren, de prestaties van managers te evalueren en hun loon en retentie te bepalen. Het bestuur moet er ook voor zorgen dat het bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving, inclusief de authenticiteit en wettigheid van de financiële overzichten. De raad van bestuur vormt de kern van corporate governance. We moeten dus de structuur van de raad van bestuur optimaliseren, inclusief de oprichting van externe bestuurders en onafhankelijke bestuurders; Bovendien zullen een auditcomité, benoemingscomité en remuneratiecomité bestaan ​​uit externe en onafhankelijke bestuurders; De onafhankelijkheid van de raad van bestuur moet worden benadrukt om de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bestuurders te versterken. De derde is dat het bedrijf zich moet richten op het rendement op de investering. Alleen op deze manier kunnen we financiële budgetbeperkingen vaststellen om de bedrijfsprestaties van het bedrijf nauwkeurig te evalueren.

De vierde is om het selectie- en werkingsmechanisme van de foutcorrectie-functie vast te stellen. De verantwoordelijkheden, decentralisatie en balans van de joint venture worden voornamelijk bereikt door de controle van de mensen. We zullen tijdig de problemen in de selectie van personen ontdekken en deze op tijd corrigeren. Hiertoe moeten we actief het nieuwe mechanisme van selectie van kandidaten om zich aan te passen aan de wettelijke vereisten van het bedrijfssysteem, onderzoeken en de beoordeling en introductie van marktmechanismen en open sociale werving organiseren.

De vijfde is om de transparantie van het bedrijf te verbeteren en de tijdige release en levering van informatie te versterken.

3. Stel een effectief selectie-, beoordelings- en toezichtmechanisme in voor professionele managers
Het ideale huurpatroon voor een joint venture is het inhuren van een professionele manager. Het is echter noodzakelijk om het mechanisme van professionele managers vast te stellen, inclusief selectiemechanisme, stimuleringsmechanisme, toezichtmechanisme en evaluatiemechanisme. Het selectiemechanisme, dat deel uitmaakt van de joint venture, moet door de raad van bestuur worden geselecteerd via de markt van de beheerder en geleid door de principes van openheid en billijkheid. Het stimuleringsmechanisme is om de managers die goed zijn in het bedrijfsleven te maken en aanzienlijk beter te laten profiteren dan de algemene staf, zodat ze de intrinsieke motivatie hebben om zorgvuldig te werk te gaan. Het zal ook een goede werkomgeving en voorwaarden creëren voor hen, van de sociale eer en het materiële leven om hen te inspireren om het zingevoel en de wens van de onderneming te vervullen. Het toezichtmechanisme verwijst naar het toezichtmechanisme dat effectief is voor hen terwijl het hen autoriteit verleent. Over het algemeen komt het toezichtmechanisme van professionele managers voornamelijk voort uit vier aspecten: ten eerste, het toezicht op nationale regelgeving, economisch beleid en financiële boekhoudsysteem; De tweede is de eigenaar of belegger via de aandeelhoudersvergadering, de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de inkomsten van het actief en het toezicht op de voorraadfluctuatie; Ten derde zullen consumenten toezicht houden via marktmechanismen en grondstoffenprijzen. De vier vormen het toezicht op de werknemers en personeelsleden van de onderneming via de vertegenwoordigers van de aandeelhoudersvergadering, de raad van bestuur en de raad van toezichthouders, en de verschillende democratische beheerscomités; Het evaluatiemechanisme moet de prestaties van professionele managers objectief en rechtvaardig evalueren, wat een wetenschappelijke basis en standaard kan zijn voor de vorming van selectie-, aanmoedigings- en supervisiemechanismen.

4. Uniforme merk- en communicatie-actie.
Als een joint venture succesvol wil zijn, is het noodzakelijk om de channelisatie van het merk en de branding van het kanaal te maken. De channelisatie van het merk is om het merk van de fabrikant te implementeren in elk detail van elke persoon die door elke link van het kanaal loopt, en het maakt gebruik van merkspecificaties om alle kanalen te verenigen; De branding van het kanaal is om het kanaal van de joint venture per merk te plannen en te beheren. Alle joint-venturebedrijven in het land moeten een eenduidig, geïntegreerd merkcommunicatieoverzicht ontwikkelen, de merkwaarde van het merk, merkslogan, reclametaal, visuele identificatiesysteem VI, enz.

5. Uniforme waarden en gedragsnormen
De joint venture is een strategische alliantie tussen de fabrikant en de dealer, de relatie van de belangen van het verleden is het partnerschap van strategische samenwerking, en de transactie marketing van het verleden is de huidige partner marketing.

Zorg er ten eerste voor dat waarden de langetermijndoelstellingen van de joint venture weerspiegelen.

Aangezien waarden de kern vormen van de bedrijfscultuur van een joint venture, speelt deze een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de onderneming op de lange termijn, en de bepaling van de waarden van de joint venture moet de langetermijndoelstellingen van het bedrijf weerspiegelen, het heeft intrinsieke consistentie , om ieder van ons te begeleiden en te motiveren.

De tweede is om ervoor te zorgen dat de waarden de industriekarakteristieken van de joint venture correct weergeven.

De kenmerken van de joint venture, de kenmerken van de producten, de kenmerken van het merk en de kenmerken van de werknemers zijn belangrijke factoren die de kenmerken van de waarden beïnvloeden. De bovengenoemde factoren moeten organisch worden geïntegreerd in de waarden van de joint venture.

Ten derde zullen we de waarden van de joint venture aanhouden.

Op verschillende manieren zijn alle leden van de joint venture ingeprent met de waarden van de joint venture om "de nacht in te sluipen met de wind en het materiaal te bevochtigen".

Ten vierde, zorg ervoor dat alle elementen van de waarde van de joint venture zonder fouten in actie kunnen worden omgezet.

De waarde van een joint venture, als deze niet de daadwerkelijke actie van elk lid van de joint venture kan worden, is slechts een holle slogan. Als niemand executeert, is niemand overtuigd.

Ten vijfde moeten we constante inspectie en toezicht houden.

Management moet het goede voorbeeld geven, en alleen als ze het voortouw nemen om de gemiddelde medewerker te overtuigen en te leiden naar hun kernwaarden, kan het de kernwaarden van het bedrijf transformeren in individuele waarden en verder worden "aangepast". Als we voortdurend controleren en controleren, zal de waarde van de joint venture haar beste rol in het management kunnen spelen.

Aarzel niet om ons een e-mail te sturen naar proposal@set-up-company.com of bel ons op elk gewenst moment naar 0086-020-2917 9715, we helpen graag nieuwe vrienden. Of vul hieronder uw gegevens in en laten we aan de slag gaan!
  • James Oliver "Echte professionals, zeer behulpzaam en toegewijd, uw ondersteuningsteam is fantastisch."
  • Robert Gatti "Onze adviseur was briljant en we kregen meer hulp waarvan we wisten dat we ze nodig hadden." Wat ik het leukste vond aan de service van Business China was de prompte en zakelijke aanpak.Het heeft ons enorm geholpen ...
  • Vivian Belfanti "Kwaliteitswerk en vriendelijkheid is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om met Business China te werken. Business China is heel gemakkelijk georganiseerd om mee samen te werken."
  • Tim Orchard "Dankzij de professionele begeleiding en efficiënte verwerking van Business China over de oprichting van bedrijven en de terugbetaling van btw, stapte onze nieuwe entiteit in Guangzhou al in een positieve spiraal.
  • Victor Declety "Met Business China kunnen we ons concentreren op onze klanten in plaats van verwikkeld te raken in bedrijfsintegratie en onderhoud op bedrijfsniveau."
  • Ben Hunter "Business China helpt mensen die niet per se weten hoe ze uw huidige bedrijf moeten verbinden met de bloeiende Chinese markt en hoe u uw 'China Dream' hier specifiek kunt indelen.
  • Daniel Wong "Een geweldige klantervaring! De flexibiliteit en reactiesnelheid van de accountmanager en de kwaliteit van het serviceproces waren uitzonderlijk."
  • Stacey Morris "Bedrijven in China waren fantastisch, hun klantenservice is geweldig, de jongens daar reageren heel snel en gaan verder dan dat."
  • M. Salem Met real-time informatie kunnen we problemen aanpakken vlak voordat ze problemen worden. We zijn tevreden met Business China.
EEN QUOTE AANVRAAGEN

Drop Business China een snel bericht om ons te informeren over uw inburgeringsbehoeften.