jpg
Business China

Verantwoordelijkheden van de wettige vertegenwoordiger van een Chinese onderneming

+ 86-020-2917 9715 proposal@set-up-company.com

Ten eerste, wat is de wettelijke definitie van de wettelijke vertegenwoordiger van het Chinese bedrijf ?
De wettelijke vertegenwoordiger verwijst naar de persoon die verantwoordelijk is of namens ondernemingen handelt in overeenstemming met de wet of de statuten.

De wet van China keurt het enige wettelijke representatieve systeem goed. Met andere woorden, er is slechts één wettelijke vertegenwoordiger in één bedrijf. De voorzitter, uitvoerend directeur of algemeen directeur van het bedrijf kan de rol opnemen in overeenstemming met artikel 13 van het vennootschapsrecht.

Ten tweede, wie kan de wettelijke vertegenwoordiger zijn?


Om de bedrijfskracht van het bedrijf te stimuleren en te versterken, interfereert de Chinese wet niet langer het interne management van ondernemingen en laat het aan het bedrijf over om te bepalen wie de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf is in overeenstemming met de nieuwste vennootschapswetgeving. Daarom is de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf uitdrukkelijk overeengekomen in de statuten.

[Artikel 13 van het vennootschapsrecht: de wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap is overeenkomstig de bepalingen van de statuten gehouden door de voorzitter, de uitvoerend directeur of de zaakvoerder en is wettelijk geregistreerd. Als de wettelijke vertegenwoordiger van het bedrijf verandert, moet het de registratie van de wijziging aanvragen.]

Ten derde, de wettelijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.


Als een burger of rechtspersoon een contract overtreedt of andere verplichtingen niet nakomt, is hij burgerrechtelijk aansprakelijk. In algemene gevallen vertegenwoordigt de wettelijke vertegenwoordiger de rechtspersoon (rechtspersoon), dus de resulterende civiele verantwoordelijkheid komt ten laste van de onderneming / het bedrijf.

De wettelijke vertegenwoordiger draagt ​​de wettelijke aansprakelijkheid niet rechtstreeks aan de derde. De wettelijke vertegenwoordiger is alleen verantwoordelijk voor de wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de schuld van de zijne.

De wettelijke vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de persoonlijke juridische verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger naast de aansprakelijkheid van de rechtspersoon voor de rechtspersoon, die is onderverdeeld in de volgende categorieën.

De wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor civiele compensatie voor de uitvoering van de fout.
Volgens artikel 150 van het vennootschapsrecht: "de directeuren, toezichthouders en senior management personeel zijn aansprakelijk voor compensatie bij het uitvoeren van bedrijfstaken in strijd met de bepalingen van de wetten, administratieve voorschriften of de statuten."

Daarom kan de wettelijke vertegenwoordiger de onderneming vergoeden voor het verlies veroorzaakt door de wettelijke vertegenwoordiger opzettelijk of uit onachtzaamheid.

De wettelijke vertegenwoordiger is aansprakelijk voor de civielrechtelijke aansprakelijkheid die voor rekening van de eigendom van de eenheid komt.


Artikel 106 van de algemene beginselen van het burgerlijk recht bepaalt dat burgers en rechtspersonen burgerlijke aansprakelijkheid verschuldigd zijn indien zij inbreuk maken op het eigendom of de persoonlijke eigendommen van andere personen uit hoofde van de inbreuk op het eigendom van de staat.

Burgelijke sancties voor illegale ACTS - boetes, detentie.


(1) zich bezighouden met illegale operaties buiten het kader van de bedrijfsvoering goedgekeurd en geregistreerd door de registratie-instantie;
(2) feiten verbergen van de registratie-instantie of belastingautoriteiten en toevlucht nemen tot misleiding;
(3) geld opnemen of eigendommen verbergen om schulden te ontduiken;
(4) vervreemden van eigendom zonder toestemming na ontbinding, herroeping of faillissement;
(5) het niet tijdig indienen van registratie en aankondiging bij wijziging of beëindiging, zodat de belanghebbende significante verliezen lijdt;
(6) zich bezighouden met andere activiteiten die bij wet verboden zijn en die de belangen van de staat of het algemeen belang schaden.

  • James Oliver "Echte professionals, zeer behulpzaam en toegewijd, uw ondersteuningsteam is fantastisch."
  • Robert Gatti "Onze adviseur was briljant en we kregen meer hulp waarvan we wisten dat we ze nodig hadden." Wat ik het leukste vond aan de service van Business China was de prompte en zakelijke aanpak.Het heeft ons enorm geholpen ...
  • Vivian Belfanti "Kwaliteitswerk en vriendelijkheid is de reden waarom ik ervoor heb gekozen om met Business China te werken. Business China is heel gemakkelijk georganiseerd om mee samen te werken."
  • Tim Orchard "Dankzij de professionele begeleiding en efficiënte verwerking van Business China over de oprichting van bedrijven en de terugbetaling van btw, stapte onze nieuwe entiteit in Guangzhou al in een positieve spiraal.
  • Victor Declety "Met Business China kunnen we ons concentreren op onze klanten in plaats van verwikkeld te raken in bedrijfsintegratie en onderhoud op bedrijfsniveau."
  • Ben Hunter "Business China helpt mensen die niet per se weten hoe ze uw huidige bedrijf moeten verbinden met de bloeiende Chinese markt en hoe u uw 'China Dream' hier specifiek kunt indelen.
  • Daniel Wong "Een geweldige klantervaring! De flexibiliteit en reactiesnelheid van de accountmanager en de kwaliteit van het serviceproces waren uitzonderlijk."
  • Stacey Morris "Bedrijven in China waren fantastisch, hun klantenservice is geweldig, de jongens daar reageren heel snel en gaan verder dan dat."
  • M. Salem Met real-time informatie kunnen we problemen aanpakken vlak voordat ze problemen worden. We zijn tevreden met Business China.
EEN QUOTE AANVRAAGEN

Drop Business China een snel bericht om ons te informeren over uw inburgeringsbehoeften.